Om Dennett och metodtaket

Daniel Dennett är en amerikansk filosof och professor som tänker kloka tankar. Även sådana som man kan använda sig av när man arbetar med psykiatri, pedagogik eller omsorg. Daniel Dennett skriver i The Intentional Stance att vi människor har en tendens att tänka över orsak och verkan utifrån tre utgångspunkter: Den fysiska utgångspunkten. …

Om uttalandet: ”Det är en arbetsmiljöfråga”.

Ibland stöter jag på ett fenomen som undrar mig. Ofta handlar det om att personal genom en längre tid misslyckats med att skapa en bra vardag för en person med funktionsnedsättningar. En dag blir personen utåtagerande, slåss eller kastar med möbler. Fast plötsligt ses det inte som ett pedagogiskt problem …

Om medsatsförhållanden

Något av det jag anser som mest förödande för omsorg och psykiatri är om det uppstår motsatsförhållanden mellan personal och brukare/elev/patient eller mellan föräldrar och barn. Det finns många sätt att skapa motsatsförhållanden, tyvärr, såsom Auktoritär stil i kravsättning och struktur Straff och konsekvenser Teckeneknomi och belöningssystem Det handlar i …