Om åtgärdsprogram

I de senaste år har jag sett en del åtgärdsprogram för elever i grundskolan. Det har inte bara jag, utan även Skolinspektionen. I de inspektionsrapporter jag läst finns det några gemensamma nämnare: Elever med särskilda behov får inte det stöd de har rätt till (det kommer nog inte som en …

Om specialpedagogisk arkitektur

Nyligen blev jag ombett att kommentera några arkitektritningar på en F-6-skola som ska byggas i en skånsk kommun. De fem yngsta årskurserna skulle ha klassrum på bottenvåningen och sjätteklassarna en liten egen avdelning på andra våningen, som liksom stack upp över ettplansskolan. Mitt i sjätteklassernas avdelning hade arkitekterna ritat en …

Om fimpar, kaffe och autism

Det är inte ovanligt att personer med autism och låg funktionsnivå äter fimpar. De som har ett stort intresse för detta är ofta också väldigt intresserade i kaffe, kaffesump och andra ”bruna” smaker. Ibland kan intresset bli väldigt tvångsorienterad, så att personen fokuserar så pass mycket på fimpar att hen …