Om Løgstrup och Qvortrup

Den danska läkaren Peter Qvortrup Geisling sa en gång något väldigt klokt. Han pratade om läkarens vardag. Han menade på att en allmänläkare på en vårdcentral kanske har 4-6 patienter i timmen under upp till åtta timmar om dagen. Det innebär att varje patient inte är särskild speciell för läkaren. Hen är …

Om ungdomsvård och särskilda befogenheter

Danska dagstidningen Information publicerade i veckan en artikel som ifrågasatte den praxis man har inom danska ungdomsvården att placera ungdomar som behöver stöd bland kriminella ungdomar. Precis samma praxis har vi inom svenska ungdomsvården. När man i början av 1990-talet sedan bestämde sig för att bilda en statlig ungdomsvård var …

Om pys och undantagsparagrafen i skollagen

I skollagen finns en paragraf, kallat undantagsparagrafen. Den finns på lite olika ställen i lagen beroende på vilken skolform det gäller: 10 kap. 21 § (grundskolan), 11 kap. 23 a § (grundsärskolan), 12 kap. 21 § (specialskolan), 13 kap. 21 a § (sameskolan),15 kap. 26 § (gymnasieskolan), 20 kap. 28 …

Om flow

Jag har vid ett par tillfällen träffat Damian Millton. Han är sociolog och doktorerar just i dagarna på en avhandling med fokus på funktionsnedsättningar. Damian har skrivit en del bra artiklar om autism som personlighet och är nog det närmsta man kan komma en neurodiversitetsaktivist på akademisk nivå. En av …

Om A i PERMA

A står för accomplishment, att uppnå något. I vanliga människors liv är det en oerhört viktig faktor för att må bra. Det kan vara en av orsakerna till att människor som inte själva valt sina liv utan bara hängt med ofta har låg livskvalité och många fysiska och psykiska hälsoproblem. …

Om M i PERMA

M står för mening. I den positiva psykologin kan det vara så stort som meningen med livet. Till exempel har det visats i forskning att det att ha en religion är en positiv faktor i förhållande till livskvalité och hälsa, både psykisk och fysisk. I mitt liv har mening i …

Om R i PERMA

R står för relationer. Eller egentligen för positiva relationer. För det är tyvärr inte alla relationer som är bra. Vi kan ha komplicerade relationer (som en del verkar ha med sina föräldrar), neutrala relationer (som när man känner någon, men de betyder inte så mycket för en) och relationer som …

Om E i PERMA

E-et i PERMA-modellen står för engagemang. Det är upplevelsen av att vara fokuserat på något, kanske till och med av Flow. Vi har alla varit med om situationer där vi arbetar med andra om att uppnå något, ibland så enkelt som att flytta. Om vi släpar oss fram och tycker att …