Om behandling av barn med funktionsnedsättningar

Jag sysslar inte med behandling utan med hur människor med särskilda behov kan få rätten att leva som de är. Jag är alltså ganska ointresserat i att bota något, varför jag inte heller någonsin har jobbat med terapi trots att jag är psykolog. Jag hänvisar ibland människor till behandling, men …

Om flow

Jag har vid ett par tillfällen träffat Damian Millton. Han är sociolog och doktorerar just i dagarna på en avhandling med fokus på funktionsnedsättningar. Damian har skrivit en del bra artiklar om autism som personlighet och är nog det närmsta man kan komma en neurodiversitetsaktivist på akademisk nivå. En av …

Om A i PERMA

A står för accomplishment, att uppnå något. I vanliga människors liv är det en oerhört viktig faktor för att må bra. Det kan vara en av orsakerna till att människor som inte själva valt sina liv utan bara hängt med ofta har låg livskvalité och många fysiska och psykiska hälsoproblem. …

Om M i PERMA

M står för mening. I den positiva psykologin kan det vara så stort som meningen med livet. Till exempel har det visats i forskning att det att ha en religion är en positiv faktor i förhållande till livskvalité och hälsa, både psykisk och fysisk. I mitt liv har mening i …

Om R i PERMA

R står för relationer. Eller egentligen för positiva relationer. För det är tyvärr inte alla relationer som är bra. Vi kan ha komplicerade relationer (som en del verkar ha med sina föräldrar), neutrala relationer (som när man känner någon, men de betyder inte så mycket för en) och relationer som …

Om E i PERMA

E-et i PERMA-modellen står för engagemang. Det är upplevelsen av att vara fokuserat på något, kanske till och med av Flow. Vi har alla varit med om situationer där vi arbetar med andra om att uppnå något, ibland så enkelt som att flytta. Om vi släpar oss fram och tycker att …

Om P i PERMA

Det är inte så svårt att förstå vad som menas med positiva emotioner. Det är främst glädje och lycka. Ibland lägger man nyfikenhet och intresse med i högen. Mycket av forskningen i positiv psykologi kretsar kring värdet av positiva emotioner för att må bra. Det har till exempel visat sig …