Föreläsningar

Just nu avvaktar vi inför varje föreläsning. Vi har flyttad föreläsningen i Malmö den 24/3 till den 5/10, och vi kommer att flytta eller helt avboka flera av vårens föreläsningar om läget inte förändras. Du som har köpt biljett kommer att bli kontaktat kring din föreläsning av de olika arrangörer. Fedden AB, som arrangerar de flesta föreläsningar erbjuder ombokning till ny föreläsning under hösten eller återbetalning av biljettpriset, allt efter vad du föredrar.

Jag föreläser om hantering av problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Föreläsningarna handlar om både teori och praktik, och målet är att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grundval för att kunna utveckla egna metoder.

2020

Läs mer om varje föreläsning genom att klicka på staden. Det kommer fler svenska öppna föreläsningar i 2020. Jag lägger upp alla länkar till anmälningssidor så fort de är på plats.

Föreläsningarna tar utgångspunkt i personals och föräldrars förståelse för begrepp som självkontroll, affektreglering och affektsmitta, och har fokus på personals och föräldrars sätt att handskas med problemskapande beteende i vardagen. Målgruppen är anhöriga och personal som jobbar med människor med neuropsykiatriska funktionshinder, utvecklingsstörning, demens, psykiatriska störningar, kriminellt beteende eller missbruk. Jag anlitas ofta av särskolan, resursskolor, HVB-hem, boenden och daglig verksamhet enligt LSS, äldrevården samt psykiatrin. Vill du anlita mig för en uppdragsföreläsning kan du läsa mer om innehåll och bokningsprocedur.

Referenser till föreläsningarna hittar du här.