Föreläsningar

Jag föreläser om hantering av problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Föreläsningarna handlar om både teori och praktik, och målet är att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grundval för att kunna utveckla egna metoder.

 • 25/9                 Göteborg
 • 23/10               Göteborg, ”Fokus på ADHD” med Georgios Karpathakis
 • 24/10               Eskilstuna
 • 26/10               Sundsvall
 • 7/11                 Odense, Danmark
 • 12/11               Göteborg, Autism i skolan
 • 13/11               Skövde
 • 19/11               Ängelholm
 • 23/11               Stockholm
 • 29-30/11          Stockholm. NPF-skoldagarna på KI
 • 14/12               Karlstad

Läs mer om varje föreläsning genom att klicka på staden. Jag lägger upp alla länkar till anmälningssidor så fort de är på plats. Det kommer dessutom minst 10 öppna föreläsningar  i Sverige under 2018, som läggs upp så fort som möjligt.

Föreläsningarna tar utgångspunkt i personals och föräldrars förståelse för begrepp som självkontroll, affektreglering och affektsmitta, och har fokus på personals och föräldrars sätt att handskas med problemskapande beteende i vardagen. Målgruppen är anhöriga och personal som jobbar med människor med neuropsykiatriska funktionshinder, utvecklingsstörning, demens, psykiatriska störningar, kriminellt beteende eller missbruk. Jag anlitas ofta av särskolan, resursskolor, HVB-hem, boenden och daglig verksamhet enligt LSS, äldrevården samt psykiatrin. Vill du anlita mig för en uppdragsföreläsning kan du läsa mera om innehåll och bokningsprocedur.