Hejlskov & Linde

Jennie Linde och Bo Hejlskov Elvén pratar om invändningar vi stöter på i vårt arbete som utbildare och handledare i lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Vi publicerar ett nytt avsnitt varje måndag morgon klockan 7. Mycket nöje!

Jennie Linde & Bo Hejlskov Elvén