Trafiken är farlig om man inte har struktur eller sitter och sover.

Ibland träffar jag på personal som har kommit in i ett säkerhetstänkande. De beskriver de personer de jobbar med som farliga och är hela tiden på vakt. De kanske plockar bort allt som man skulle kunna skada sig på eller kasta med. Jag vill inte förneka att personer med stora funktionsnedsättningar kan vara farliga. Jag har träffat personer med autism som skallar personal om de kommer för nära, tar strypgrepp ibland och bitar och har sig. Ändå jobbar personalen med dem.

Jag träffade på en person med autism för tio år sedan. Vi kartlade hur man skulle jobba för att inte bli sparkad och skallad. Han hade dubbelbemmaning och bodde i ett eget litet hus, hade en egen liten buss och hade många bra dagar. Men ibland gick han på personal med en våldsam kraft och på sätt som faktiskt var farliga. Personalen ville ha metod för att hantera våldet, men det vi gjorde var att utveckla en bra struktur och ett bra sätt att röra sig i rummet när man jobbade med honom. Dessutom ändrade vi personalens bemötande.

Nyligen träffade jag på honom igen. Planen vi gjorde för många år sedan fungerade fortfarande bra, det var inga våldsamma situationer om man bara förhöll sig på rätt sätt. Men det fanns en upplevelse av att killen var farlig. Jag frågade hur länge sedan det var att någon fått en spark eller en skallning, och fick veta att det inte hänt på många år.

Egentligen är ju killen farlig, precis som det är farligt att köra bil. Om man inte följer strukturen i killens vardag blir han våldsam. Det kan finnas ett par olika orsaker till att man inte följer strukturen:

  • Man följer inte strukturen som bilföraren inte följer trafikreglerna. Vi gjorde trafikregler i arbetet med killen genom att beskriva hur man ska förhålla sig till honom i rummet (närma sig från sida, inte framifrån eller bakifrån, inte vara närmre än en meter om man inte står snett bakom honom etc). Om man väljer att i te följa trafikreglerna blir det farligt. Precis som det blir farligt om man som bilförare plötsligt väljer att köra på vänster sida istället för höger.
  • Man koncentrerar sig inte tillräckligt. Med denna kille är det som i trafiken: det går inte av sig självt. Man måste vara uppmärksam och alert, och koncentrera sig om arbetet. Precis som chauffören måste koncentrera sig på sitt jobb. Annars blir det farligt.

Så att arbeta i omsorgen om denna mannen är inte farligt om man bara är vaken och följer trafikreglerna vi ställt upp. Precis som det inte är enormt farligt att vara chaufför om man är vaken och följer trafikreglerna. Frågan är om det inte är farligare att vara chaufför än att jobba med denna killen när det kommer till kritan. Och då finns det ju ingen orsak att skapa skrämselsbilder av hur farlig killen är.