Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén

Om lågaffektivt bemötande
Föreläsningar
Verksamhetsstöd
Böcker
Om Barn av vår tid eller Gammalt vin på gamla flaskor
Jag föll över en bok som gavs ut förre året. Den är skriven av filosofen Jenny Westerlund och heter Barn av vår tid (Studentlitteratur, 2017). Westerlund har doktorerat i filosofi, en avhandling om könsidentitet, i 2011. Nu i 2017 har hon skrivit en bok om beteendeproblem i skolan, vars syfte verkar vara att förklara varför anknytningsteori, CPS (samarbetsbaserad problemlösning, Ross Greenes arbete) och Lågaffektivt bemötande är nys och hur man i stället bör arbeta. Jag blev genast intresserad. Jag gillar att utmanas i mitt tänkande, och att bli det av en filosof är ofta nyttigt och lärorikt. Boken är uppdelad i...
Läs mera...
Om Barn av vår tid eller Gammalt vin på gamla flaskor
Jag föll över en bok som gavs ut förre året. Den är skriven av filosofen Jenny Westerlund och heter Barn av vår tid (Studentlitteratur, 2017)....
Läs mera...

Om curlingföräldraskapets resultat och konsekvenser 

För många år sedan formulerade danska psykologen Bent Hougaard begreppet curlingföräldrar. Han beskrev föräldrar som sopade framför sina barn i vardagen, körde dem vart de ville, hjälpte dem med läxorna och såg till att ingenting var jobbigt. Han ansåg att den typen av barnuppfostran inte förberedde barnen på vuxenlivet, och …

Om Max Planck Institutets forskning om hjälpande – 1

Jag föll över ett antal forskningsartiklar från en forskargrupp i Leipzig. De sysslar med evolutionär antropologi. Det är en forskningsgren där man försöker reda ut vilka egenskaper människan har utvecklad på grund av att de gynnat överlevnaden på olika sätt. De har varit särskild intresserade i hur människan samarbetar och …

Om julen

Nu är det snart jul. Trevligt! Vi brukar ha en ganska stor tillställning med svensk jul från klockan 13 och dansk från klockan 18. Festen brukar vara slut framåt midnatt, och det brukar vara barn och barnbarn. Programmet har dock legat fast i många år. Det innebär att alla vet …

Om pedagogisk ansvar som nollsummespel

Senaste åren har jag läst ett antal debattartiklar skrivna av lärare om föräldrars ansvar. Generellt har skribenterna uttryckt att lärares arbete har blivit svårare för att föräldrar inte fostrar sina barn. Genomgående beskriver dessa lärare att om bara föräldrarna tog sitt ansvar för barnens beteende skulle skolan fungera mycket bättre. …