Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén

Om lågaffektivt bemötande
Föreläsningar
Verksamhetsstöd
Böcker
Om föräldrastödsprogram
Under senaste tiden har en del tidningar och tidsskrifter uppmärksammat en rapport från SBU, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering. Rapporten heter Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter, och bygger på en metaanalys av föräldrastödsprogram på inlärningspsykologisk grund gjort av Patty Leijten och kollegor i 2019. DN har i en större artikel redovisat SBUs slutsatser. SBUs resultat berättas kortfattat i rapporten på deras hemsida, och sedan lite längre (fortsatt kortfattat) i deras tidskrift Vetenskap och Praxis. Genom att klicka på länkarna i texten kan du läsa både SBUs rapport och artikel, DNs artikel och originalstudien....
Läs mera... "Om föräldrastödsprogram"
Om föräldrastödsprogram
Under senaste tiden har en del tidningar och tidsskrifter uppmärksammat en rapport från SBU, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering. Rapporten heter Föräldrastödsprogram vid...
Läs mera... "Om föräldrastödsprogram"

Om föräldrastödsprogram

Under senaste tiden har en del tidningar och tidsskrifter uppmärksammat en rapport från SBU, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering. Rapporten heter Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter, och bygger på en metaanalys av föräldrastödsprogram på inlärningspsykologisk grund gjort av Patty Leijten och kollegor i …

Om utökade befogenheter i skolan – igen

Senaste veckorna har debatten om utökade befogenheter i skolan blossat upp igen. Senast var för ungefär ett halvår sedan. Även denna gången har debatten tagit utgångspunkt i utspel från olika skoldebattörer som förespråkar auktoritära metoder i skolan. Det dessa debattörer kritiserar är, precis som i våras, att Barn- och elevombudet …

Om Socialstyrelsens kunskapsstöd för HVB

Jag blev lite förvånad. Jag läste Socialstyrelsens kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga: Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Socialstyrelsen gör olika kunskapsstöd, och vissa har varit jättebra. Detta är inte det. Det följs av en webbkurs och en konferens. Det finns väldigt lite forskning kring HVB, så …

Om lärarassistenter och 475 miljoner kronor

Regeringen har avsatt 475 miljoner kronor i vårändringsbudgetten till lärarassistenter. Så jag tänkte att det kunde vara intressant att ta reda på vad det är. Så jag började med att läsa regeringens egen definition. Den lyder: “Lärarbristen är stor. Samtidigt ägnar lärare mycket tid åt olika arbetsuppgifter som skulle kunna …