Bo Hejlskov Elvén

Föreläsningar

Jag föreläser oftast om hantering av problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Föreläsningarna handlar om både teori och praktik, och målet är att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grundval för att kunna utveckla egna metoder. Det finns lite öppna föreläsningar att boka in sig på nu under 2023. Klicka på staden för att se program och hur du anmälar dig.

2023

  • 18-19/9      Stockholm. Kort konferensföreläsning på Intradagarna
  • 3/10           Linköping. Del av heldagskonferens: Barn som utmanar.
  • 15/10         New Zealand. Webinar: Disruptive, stubborn, out of control.
  • 17/10         Örebro. Del av heldagskonferens: Barn som utmanar.
  • 24/10         Härnösand. Del av heldagskonferens: Barn som utmanar.
  • 2/11           Skive, Danmark. Workshop på Skivekonferencen om behandling af belastningstilstande. Med Maria Pico Almsgaard og Hanne Veje.
  • 21/11         Stockholm. Om lågaffektivt bemötande.
  • 24/11         Göteborg. Om lågaffektivt bemötande.

2024

  • 20/5          Malmö. Om lågaffektivt bemötande.
  • 24/5          Örebro (flyttas kanske till Karlstad). Om lågaffektivt bemötande.

Föreläsningarna om lågaffektivt bemötande tar utgångspunkt i personals och föräldrars förståelse för begrepp som självkontroll, affektreglering, affektsmitta, lydnad och autonomi och har fokus på personals och föräldrars sätt att handskas med problemskapande beteende i vardagen. Målgruppen är anhöriga och personal som jobbar med människor med neuropsykiatriska funktionshinder, intellektuell funktionsnedsättning, demens, psykiatriska störningar, kriminellt beteende eller missbruk. På konferensen Barn som utmanar föreläser jag om varför vi upprörs över barn som inte lyder och om lydnad verkligen bör vara målet. 

Jag anlitas ofta av Anpassad skola (tidl. särskolan), resursskolor, HVB-hem, boenden och daglig verksamhet enligt LSS, äldrevården samt psykiatrin. Vill du anlita mig för en uppdragsföreläsning eller köpa en digital kurs kan du läsa mer om innehåll och bokningsprocedur.

Referenser till föreläsningarna hittar du här.