Bo Hejlskov Elvén

Föreläsningar

Jag föreläser oftast om hantering av problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Föreläsningarna handlar om både teori och praktik, och målet är att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grundval för att kunna utveckla egna metoder. Det finns lite öppna föreläsningar att boka in sig på nu under våren 2023. Hösten återkommer vi till under våren. Klicka på staden för att se program och hur du mjöler dig.

 

  • 13/3           Edinburgh. Konferensföreläsning: Processes in denial of care. Även digitalt.
  • 15/3           Östersund. Del av heldag Barn som utmanar.
  • 22/3           Sala. Kort föreläsning på miniturné.
  • 22/3           Köping. Kort föreläsning på miniturné.
  • 23/3           Fagersta. Kort föreläsning på miniturné.
  • 23/3           Västerås. Kort föreläsning på miniturné.
  • 25/4           Odense, Danmark. Konferenceoplæg: Sanser, stress og fysiske rammer
  • 23/5           Östersund. Anmälan inte möjligt än.
  • 2/6             Malmö
  • 21/6           Odense, Danmark. Heldag om Adfærdsproblemer hos børn og unge. 

Föreläsningarna tar utgångspunkt i personals och föräldrars förståelse för begrepp som självkontroll, affektreglering och affektsmitta, och har fokus på personals och föräldrars sätt att handskas med problemskapande beteende i vardagen. Målgruppen är anhöriga och personal som jobbar med människor med neuropsykiatriska funktionshinder, intellektuell funktionsnedsättning, demens, psykiatriska störningar, kriminellt beteende eller missbruk. Jag anlitas ofta av Anpassad skola (tidl. särskolan), resursskolor, HVB-hem, boenden och daglig verksamhet enligt LSS, äldrevården samt psykiatrin. Vill du anlita mig för en uppdragsföreläsning eller köpa en digital kurs kan du läsa mer om innehåll och bokningsprocedur.

Referenser till föreläsningarna hittar du här.