Bo Hejlskov Elvén

Föreläsningar

Jag föreläser om hantering av problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Föreläsningarna handlar om både teori och praktik, och målet är att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grundval för att kunna utveckla egna metoder. Under COVID-19-pandemin har stort sett alla föreläsningar ställts in eller varit digitala. Vi hoppas kunna ha föreläsningar med publik på plats under hösten 2021. Så läs gärna mera genom att klicka på staden nedan, och anmäl dig gärna:


23/11     Örebro
24/11     Malmö
2/12       Nyborg, Danmark. Kort föreläsning på större konferens
3/12       Jönköping


Föreläsningarna tar utgångspunkt i personals och föräldrars förståelse för begrepp som självkontroll, affektreglering och affektsmitta, och har fokus på personals och föräldrars sätt att handskas med problemskapande beteende i vardagen. Målgruppen är anhöriga och personal som jobbar med människor med neuropsykiatriska funktionshinder, utvecklingsstörning, demens, psykiatriska störningar, kriminellt beteende eller missbruk. Jag anlitas ofta av särskolan, resursskolor, HVB-hem, boenden och daglig verksamhet enligt LSS, äldrevården samt psykiatrin. Vill du anlita mig för en uppdragsföreläsning eller köpa en digital föreläsning kan du läsa mer om innehåll och bokningsprocedur.

Referenser till föreläsningarna hittar du här.