Bo Hejlskov Elvén

Föreläsningar

Jag föreläser oftast om hantering av problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Föreläsningarna handlar om både teori och praktik, och målet är att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grundval för att kunna utveckla egna metoder. Klicka på staden för att se program och hur du anmälar dig.

2024

  • 15/1         Falun. Del av heldagskonferens: Barn som utmanar.
  • 15/2         Växjö. Del av heldagskonferens: Barn som utmanar.
  • 23/4         Göteborg. Om lågaffektivt bemötande.
  • 15/5         Skövde. Del av heldagskonferens: Barn som utmanar.
  • 16/5         Luleå. Del av heldagskonferens: Barn som utmanar.
  • 20/5          Malmö. Om lågaffektivt bemötande.
  • 24/5          Örebro. Om lågaffektivt bemötande.
  • 29/5          Stockholm. Om lågaffektivt bemötande.

Föreläsningarna om lågaffektivt bemötande tar utgångspunkt i personals och föräldrars förståelse för begrepp som självkontroll, affektreglering, affektsmitta, lydnad och autonomi och har fokus på personals och föräldrars sätt att handskas med problemskapande beteende i vardagen. Målgruppen är anhöriga och personal som jobbar med människor med neuropsykiatriska funktionshinder, intellektuell funktionsnedsättning, demens, psykiatriska störningar, kriminellt beteende eller missbruk. På konferensen Barn som utmanar föreläser jag om varför vi upprörs över barn som inte lyder och om lydnad verkligen bör vara målet. 

Jag anlitas ofta av HVB-hem, boenden och daglig verksamhet enligt LSS, äldrevården samt psykiatrin. Vill du anlita mig för en uppdragsföreläsning eller köpa en digital kurs kan du läsa mer om innehåll och bokningsprocedur.

Referenser till föreläsningarna hittar du här.