Bo Hejlskov Elvén

Föreläsningar

Jag föreläser om hantering av problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Föreläsningarna handlar om både teori och praktik, och målet är att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grundval för att kunna utveckla egna metoder. Under COVID-19-pandemin har stort sett alla föreläsningar ställts in eller varit digitala. Vi hade några få föreläsningar med publik på plats under hösten 2021. Under 2022 är tanken att allt är tillbaka till det gamla när det gäller öppna föreläsningar. Vi räknar med och hoppas att de går att genomföra. Kommande datum är:

 

Föreläsningarna tar utgångspunkt i personals och föräldrars förståelse för begrepp som självkontroll, affektreglering och affektsmitta, och har fokus på personals och föräldrars sätt att handskas med problemskapande beteende i vardagen. Målgruppen är anhöriga och personal som jobbar med människor med neuropsykiatriska funktionshinder, intellektuell funktionsnedsättning, demens, psykiatriska störningar, kriminellt beteende eller missbruk. Jag anlitas ofta av Anpassad skola (tidl. särskolan), resursskolor, HVB-hem, boenden och daglig verksamhet enligt LSS, äldrevården samt psykiatrin. Vill du anlita mig för en uppdragsföreläsning eller köpa en digital föreläsning kan du läsa mer om innehåll och bokningsprocedur.

Referenser till föreläsningarna hittar du här.