Bo Hejlskov Elvén

Böcker

Jag har skrivit ett antal böcker om lågaffektivt bemötande, hur vi kan använda metoden i olika sammanhang, etik och funktionsnedsättningar. Böckerna är numera översatt till ett antal språk, och fler är på gång.

Elvén, Bo Hejlskov & Hansén, Patrick: Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta. Natur & Kultur, Stockholm, 2023
Elvén, Bo Hejlskov: En liten bok om autism. Lågaffektiva Förlaget, Malmö, 2023
Sundström Graversen, Elisabeth & Elvén, Bo Hejlskov: Npf och socialtjänsten. Gothia Förlag, Stockholm, 2021
Elvén, Bo Hejlskov: Etik i Omsorgen. Lågaffektiva Förlaget, Lomma, 2020
Elvén, Bo Hejlskov: Introduktion till Lågaffektivt bemötande. Lågaffektiva Förlaget, Lomma, 2020
Österholm, Terèse & Elvén, Bo Hejlskov: Ärendehandledning i skola, vård och omsorg. Studentlitteratur, Lund, 2020
Elvén, Bo Hejlskov & Sjölund, Anna: Hantera, utvärdera, förändra – med Lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Natur & Kultur, Stockholm, 2018
Elvén, Bo Hejlskov & Wiman, Tina: Barn som bråkar. Att hantera känslostarka barn i vardagen. Natur & Kultur, Stockholm, 2015
Elvén, Bo Hejlskov & Edfeldt, David: Beteendeproblem i förskolan. Om lågaffektivt bemötande. Natur & Kultur, Stockholm, 2017
Elvén, Bo Hejlskov & Edfeldt, David: Lågaffektivt bemötande i förskolan. Onlinekurs. Natur & Kultur, Stockholm, 2019
Elven, Bo Hejlskov, Nötesjö, Gunilla. Moen, Carina, Rova, Erik & Sjögren, Anton: Beteendeproblem inom HVB– och ungdomsvård. Natur & Kultur, Stockholm, 2017
  Elvén, Bo Hejlskov & Abild, Sophie: Beteendeproblem i psykiatrisk vård. Natur & Kultur, Stockholm, 2015
  Elvén, Bo Hejlskov, Agger, Charlotte & Ljungmann, Iben: Beteendeproblem i äldrevården. Natur & Kultur, Stockholm, 2015 
Elvén, Bo Hejlskov: Beteendeproblem i skolan. Natur och Kultur, Stockholm, 2014. Andra upplagan 2020.
Elvén, Bo Hejlskov, Veje, Hanne & Beier, Henning: Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet – om annorlunda barn. Studentlitteratur, Lund, 2012
  Elvén, Bo Hejlskov: Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Studentlitteratur, Lund, 2010. Andra upplagan 2018. 
Havelius, Axel Chipumpu (red): Lågaffektivt bemötande. Studentlitteratur, Lund, 2016. Jag har skrivit ett par kapitel och rekommenderar boken skarpt.
Elven, Bo Hejlskov & Tina Wiman: Sulky, Rowdy, Rude? Why kids act out and what to do about it. Jessica Kingsley Publishers, London & Philadelphia 2017
  Elven, Bo Hejlskov: Disruptive, Stubborn, Out of Control?: Why kids get confrontational in the classroom, and what to do about it. Jessica Kingsley Publishers, London & Philadelphia 2017
  Elven, Bo Hejlskov & McFarlane, Sophie Abild: Frightened, Disturbed, Dangerous?: Why working with patients in psychiatric care can be really difficult, and what to do about it. Jessica Kingsley Publishers, London & Philadelphia 2017
  Elven, Bo Hejlskov, Charlote Aggar & Iben Ljungmann: Confused, Angry, Anxious?: Why working with older people in care really can be difficult, and what to do about it. Jessica Kingsley Publishers, London & Philadelphia 2017
Elvén, Bo Hejlskov: No Fighting, No Biting, No Screaming. Jessica Kingsley Publishers, London & Philadelphia, 2010
Elvén, Bo Hejlskov: Kenen ongelma? Haastavat tilanteet koulun arjessa. Kehitysvammaliitto ry Oppimateriaalikeskus Opike, Helsinki, 2016
Elven, Bo Hejlskov & Edfelt, David: Rabalder i barnehagen. Fagboksforlaget, Oslo, 2019 
Elven, Bo Hejlskov & Wiman, Tina: Rabalder i barnefamilien. Fagboksforlaget, Oslo, 2016 
Elven, Bo Hejlskov: Atferdsproblemer i skolen. Fagboksforlaget, Oslo, 2016 
Elvén, Bo Hejlskov: Problemskapende atferd ved utviklingsforstyrrelser. Spiss Forlag, Oslo, 2010
Elvén, Bo Hejlskov, Veje, Hanne & Beier, Henning: Utviklingsforstyrrelser, sårbarheter og tiltak. Spiss Forlag, Oslo, 2012 
  Elvén, Bo Hejlskov: Adfærdsproblemer ved udviklingsforstyrrelser og intellektuel funktionsnedsættelse. Dansk Psykologisk Forlag, Köpenhamn, 2023
  Elvén, Bo Hejlskov og Sjölund, Anna: Håndtere, evaluere, forandre med Low arousal og afstemt pædagogik. Dansk Psykologisk Forlag, Köpenhamn, 2019
  Elvén, Bo Hejlskov: Kort og godt om autisme. Dansk Psykologisk Forlag, Köpenhamn, 2023
  Elvén, Bo Hejlskov: Kort og godt om pædagogisk etik. Dansk Psykologisk Forlag, Köpenhamn, 2020
  Elvén, Bo Hejlskov: Kort og godt om low arousal. Dansk Psykologisk Forlag, Köpenhamn, 2018
  Elvén, Bo Hejlskov & Edfeldt, David: Adfærdsproblemer i vuggestuen og børnehaven. Dansk Psykologisk Forlag, Köpenhamn, 2017
  Elvén, Bo Hejlskov & Wiman, Tina: Rabalder i børnefamilien – at håndtere børn med stærke følelser. Dansk Psykologisk Forlag, Köpenhamn, 2016
  Elvén, Bo Hejlskov, Agger, Charlotte & Ljungmann, Iben: Adfærdsproblemer i ældreplejen. Dansk psykologisk Forlag, København, 2015
  Elvén, Bo Hejlskov & Abild, Sophie: Adfærdsproblemer i psykiatrien. Dansk Psykologisk Forlag, København, 2015
 
Elvén, Bo Hejlskov: Adfærdsproblemer i skolen. Dansk Psykologisk Forlag, København 2013  
  Elvén, Bo Hejlskov: Problemskabende adfærd ved udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser. Dansk Psykologisk Forlag, Virum, 2010 
  Elvén, Bo Hejlskov, Veje, Hanne & Beier, Henning: Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed. Dansk Psykologisk Forlag, København, 2012
  Elvén, Bo Hejlskov & Sjölund, Anna: Handeln, Auswerten, Verändern.  dgvt-Verlag, Tübingen, 2022
  Elvén, Bo Hejlskov, Agger, Charlotte & Ljungmann, Iben: Herausforderndes Verhalten bei Demenz: Bedürfnisse erkennen und gelassen darauf eingehen. Ernst Reinhardt Verlag, München, 2020
  Elvén, Bo Hejlskov & McFarlane, Sophie Abild: Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit psychischen Störungen. Hogrefe, Göttingen, 2020
  Elvén, Bo Hejlskov: Herausforderndes Verhalten vermeiden. dgvt-Verlag, Tübingen, 2015
Elvén, Bo Hejlskov: Geen gevecht, geen gebijt, geen gegil. Het bevorderen van positief gedrag bij mensen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Pearson, Amsterdam, 2013
Hejlskov Elvén, Bo: Nie gryzę nie biję nie krzyczę Jak zachowywać się pozytywnie w stosunku do osób z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi. Wydawca: Linia, 2018
Hejlskovs-Elvēns Bū, šēlunda Anna: Rīkojies! Izvērtē! Maini! Velki, Riga, 2020
Hejlskovs-Elvēns Bū: Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem. Velki, Riga, 2017
Elvén, Bo Hejlskov & Wiman, Tina: Lapsed Suhted ja perekond. Miks lapsed tujutsevad ja kuidas sellega toime tulla. Pegasus, Tallinn, 2017
Элвина, Бу Хейльскова: Проблемное поведение у людей с особенностями развития. Пачатковая школа, Minsk, 2017
Elvén, Bo Hejlskov: Padėkime nesimušti, nesikandžioti, nešūkauti. Auksė Kuokštienė, Vilnius, 2017

Övriga böcker och bokkapitel

Elvén, Bo Hejlskov (2021): Beteendeproblem i skolan – om ansvar, teori och metod. I Karlberg & Samuelsson (red): Lederskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare. Stockholm: Natur & Kultur

Elvén, Bo Hejlskov: Low arousal, afstemt pædagogik. I Kristensen, René (red): Flere fantastiske forbindelser. Frederikshavn: Dafolo, 2019.

Elvén, Bo Hejlskov: Lågaffektivt bemötande. I Söderman, Lena & Nordlund, Mårten (red): Omsorgsboken – möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning. Upplaga 6. Stockholm: Liber, 2019.

Elvén, Bo Hejlskov: Low arousal. I Sørensen, Eifer & Egelund Olsen (red): Udviklingshæmning – en grundbog. Århus: Forlaget Oligo, 2018.

Elvén, Bo Hejlskov: Konflikt- og voldsforebyggelse. I Vikær Andersen (red): Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen. Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag

Elvén, Bo Hejlskov: Fysiske rammer og problemskabende adfærd. I From, Kaas & Skovgaard Schmidt: Særforanstaltninger – anbefalinger til god praksis for organisering, samarbejde og borgerinddragelse. Socialstyrelsen, Odense, 2014

Elvén, Bo Hejlskov: Low Arousal – Konflikthåndtering uden konfrontation. I Konflikter og vold – en faglig udfordring. Vold som udtryksform, SUS, Köpenhamn, 2013. Anden udgave 2018.

Christensen, Sytter, Hejlskov Jørgensen, Bo, Grieffelde, Leif & Hartling, Ole: Menneskesyn og praksis i omsorgen: Vi skal alle sammen have det godt. Ljudbok på danska. Frontalis i samarbete med LEV, 2007

Veje, Hanne og Jørgensen, Bo Hejlskov: Forældrevejledning til Kan i forstå mig? (Fulltext). Videnscenter for autisme, Virum, 2006

Jørgensen, Bo Hejlskov et al: Pubertet og løsrivelse hos unge med empatiforstyrrelser. Ljudbok på danska. Videnscenter for autisme og NLD-gruppen, 2006

Jørgensen, Bo Hejlskov et al: National Autisme Plan – Ungdom (Fulltext). Videnscenter for autisme, Virum, 2006

Veje, Hanne og Jørgensen, Bo Hejlskov: Lærervejledning til Kan i forstå mig? (Fulltext). Videnscenter for autisme, Virum, 2005

Lund Madsen, Peter, Jørgensen, Bo Hejlskov & Veje, Hanne:  Kan du forstå mig? En introduktion til empatiforstyrrelser. Ljudbok på danska. Videnscenter for Autisme og NLD-gruppen 2004

Jørgensen, Bo:  PPR’s arbejde med begrebet dysleksi ved starten af det 21. århundrede. Den røde serie 33. Skolepsykologisk forlag, København, 2000