Bo Hejlskov Elvén

Artiklar och vetenskapliga framträdanden

Peer reviewed:

Elvén, Bo Hejlskov (2022). Cooperation or conflict? An model of ethical choice in care. Paper presented at 10th International Conference for Education in Ethics, Padua, June 24, 2022

Page, A, Elvén, BH,  Warren, A, McDonnell, A, Seabra, S & Vanes, N (2019): Clinical holding: ethical guidance for children’s nurses working in the UK. Nursing Children and Young People. DOI: 10.7748/ncyp.2019.e1021

Elvén, Bo Hejlskov (2018). An ethics-based model for choice of use of autonomy limitations (such as clinical holding) in somatic care of children. Paper presented at the conference IAEE6, Stellenbosch, South Africa, October 4, 2018

Beier, Henning & Elvén, Bo Hejlskov (2014). Tourettes syndrom – i gränslandet mellan neurologi och psykiatri. Läkartidningen 39/2014.

Elvén, Bo Hejlskov: Udviklingsforstyrrelser og symptomer (2013). Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 50 (6), 2013 **

Jørgensen, C.H., Vandborg, B., Jørgensen, Bo Hejlskov, Bjørn, B. & Beyer, J. (2008). National autisme plan: En sammenfatning. Odense: Servicestyrelsen, 2008. På engelska. **

Uhrskov, Trine & Jørgensen, Bo Hejlskov (2007). An Adaptation of the Stress Vulnerability Model in Autism. Paper presented at the conference Meeting of Minds 2, Herning, Denmark on february 9, 2007.

Laen, Christensen, Norrbom & Jørgensen, Bo Hejlskov (2004). Tosprogede elevers læsefærdigheder relaterer sig til andelen af tosprogede elever på skolen og af lærernes uddannelse og holdninger. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 41 (5-6) 2004. Beställ tidsskrift.

Jørgensen, Bo (2001). Phonological perseverations in nonword reading in severe developmental dyslexia. Paper presented at the BDA International Conference: At the dawn of a new century, 2001. Ladda ner **

Jørgensen, Bo (2001). Selvtillid hos børn med tidligere sproglige vanskeligheder. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38 (4), 2001. Beställ tidsskrift.

Jørgensen, B, Norrbom, L & Ussinger, N (2001). Tværfaglig udredning og pædagogisk vejledning omkring læsevanskeligheder: En model fra Ordblindecenteret i Greve. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38 (2), 2001. Beställ tidsskrift

Inbjudna keynotes på vetenskapliga konferenser:

Elvén, Bo Hejlskov (2023). Processes in denial of care. Invited Big talk på ITAKOM, Edinburgh, March 13, 2023.

Elvén, Bo Hejlskov (2019). Challenging behaviour – a low arousal approach. Keynote speech at 12th Congress of the European Association of Mental Health in Intellectual Disability, Barcelona, May 24, 2019.

Elvén, Bo Hejlskov (2018). Self control and challenging behaviour. Keynote speech at BILD International PBS Conference, Leeds, May 11, 2018.

Elvén, Bo Hejlskov (2017). Using low arousal approaches to reduce restrictive practices for people with very challenging behaviours. Keynote speech at 16th International Conference on the Care and Treatment Offenders with an Intellectual or Developmental Disability, Manchester April 4-5, 2017.

Elvén, Bo Hejlskov (2016). Self control and challenging behaviour. Keynote speech at Autism Europe X, Edinburgh, September 18, 2016.

Artiklar i professionstidskrifter med redaktion:

Elvén, Bo Hejlskov: Alle magtanvendelser er et pædagogisk nederlag. Unge Pædagoger 75 (3), 2014

Elvén, Bo Hejlskov: Rätt till stöd utan diagnos? Specialpedagogisk tidsskrift – att undervisa 2, 2012. **

Elvén, Bo Hejlskov: Regeringsrätten förtydligar Lagen om vård av ungdomar. Krönika, autismforum.se, 2010. Elvén, Bo Hejlskov: Selvskade ved autisme. Autismebladet 11 (2) 2010.

Elvén, Bo Hejlskov: Test af begavelsesfunktioner. Autismebladet 11 (1) 2010. Läs tidsskrift

Elvén, Bo Hejlskov: Selvskade ved autisme. ViPU Viden nr. 4, 2009. Elvén, Bo Hejlskov: Hvorfor får vi flere og flere diagnoser? Og hvorfor får flere og flere børn disse diagnoser? Autismebladet 10 (4) 2009.

Jørgensen, Bo Hejlskov: Beskrivende og afgrænsende symptomer ved autisme. Autismebladet 9 (4) 2008.

Jørgensen, Bo Hejlskov: Halv læsefærdighed eller livskvalitet? Mulige mål for specialundervisningen i læsning. Læsepædagogen 5 2008.

Jørgensen, Bo Hejlskov, Veje, Hanne & Stolt, Hanne: Kom godt ud af det – om håndtering af problemskabende adfærd. Center for undervisningsmidler, Københavns Amt, 2006. Ladda ner artikel på svenska: Hantering av problemskapande beteende eller på danska.

Jørgensen, Bo Hejlskov: Low arousal approach ved problemskabende adfærd ved autismetilstande. Autismebladet 6 (1), 2005.

Jørgensen, Bo Hejlskov & Pedersen, Lennart: Autismespektrumtilstande i en retslig kontekst. Autismebladet 5 (4) 2004.