Bo Hejlskov Elvén

Verksamhetsstöd

Min handledning och rådgivning handlar primärt om implementering av lågaffektiva metoder i syfte att skapa bra pedagogiska sammanhang i omsorg, psykiatri och liknande verksamheter. Oftast i projekt i syfte att ändra verksamheten mot ett lågaffektivt förhållningssätt. Erfarenhetsmässigt funkar implementeringen bäst om den går i fem steg:

  • Det måste finnas ett tydligt ledningsmandat för att jobba lågaffektivt.
  • Vi börjar med ett startdatum, oftast i form av en föreläsning
  • Personalen jobbar i studiegrupper under handledning av interna handledare. Det finns studiematerial till de flesta av mina böcker som går att använda
  • Handledning av utvald personal, kanske de som har de svåraste ärenen, kanske de som ska leda studiegrupperna
  • En genomgång av verksamhetens dokumentation så att den avspeglar det lågaffektiva arbetssättet.

I handledningen i steg 4 tar vi utgångspunkt i enstaka ärenden, där problemskapande beteende som våld eller självskadande beteende är i centrum. Fokus i arbetet är personalens beteende och vilket inflytande det har på beteendet hos dem de arbetar med. Det utvecklas ofta till kvalitetssäkring i pedagogisk arbete. Fokus i detta arbetet är oftast etik och löpande utvärdering av krav- och konfliktsituationer.

Jag jobbar oftast mot barn- och vuxenpsykiatrin, habiliteringen, LSS-verksamheter och HVB-hem. Jag hänvisar även gärna till duktiga samarbetspartners som kan handleda utifrån samma grund som jag: