Bo Hejlskov Elvén

Bokning, villkor och priser

Läs vänligast hela denna sidan innan du skickar iväg en förfrågan om en uppdragsföreläsning.

2020 var ett konstigt år med mängder med inställde föreläsningar. 2021 var likadant. Under hösten 2021 började det röra på sig lite, med verksamhetsstöd och enstaka digitala och fysiska föreläsningar. Bokningsförfrågningarna för fysiska föreläsningar 2022 och 2023 blev inte hanterade eftersom pandemin innebar att mitt fokus flyttades till handledning. De extra förloppen som startades då måste få ha sin gång och så småningom avslutas innan föreläsningsfrekvensen kan öka. Dessutom har jag sedan 2021 brottats med problem med hälsan, bland annat ett antal diskbråck, som har gjort att min rörlighet försämrats. Så bokningsförfrågningarna som kommit in under åren 2019-2022 har makulerats. Det blev omöjligt att hantera.
Vill du boka en fysisk föreläsning till er kommun eller verksamhet, klickar du på min bokningsmailadress booking@hejlskov.se och skickar iväg en förfrågan genast. Jag svarar inte på nya bokningsförfrågningar just nu, men återkommer när det blir aktuellt. Skicka vänligast inte påminnelser, det finns risk att jag uppfattar det som två förfrågningar. Så tålamod; ni hör från mig så småningom. Skicka inte prisförfrågningar heller, priser framgår längre ner på denna sidan. Skriv gärna i bokningsförfrågan om ni önskar en specifik dag. Det är inte säkert att det går, men vi försöker. Det går inte att boka mig till arrangemang lördagar eller söndagar, jag jobbar bara måndag till fredag. Efter en bekräftat bokning måste all kommunikation gå via min huvudmailadress, bo@hejlskov.se, inte bokningsmailen. Orsaken är att bokningsmailen bara läsas ibland, jag bokar inte löpande, utan när jag har tid. Därför bör du även maila till huvudmailadressen om du har förfrågningar kring större konferenser med fast datum så du får svar löpande.

Villkor

Avtal om föreläsning bokas skriftligt via mail. Bokning innebär att arrangören godkänner villkoren nedan. Fakturering av honorar och utgifter till transport och eventuell övernattning sker i efterhand.
För att en föreläsning ska kunna genomföras måste det finnas en fungerande datorprojektor med bra bild i föredragssalen, med sladd för antingen HDMI eller VGA. Jag använder egen dator. Projektorn måste kunna visa bild i formatet 16:9. Jag accepterar inga ClickShare-lösningar eller liknande. Det måste gå att koppla in min dator på scenen med antingen VGA eller HDMI. Om det är nödvändigt med mikrofon måste det vara ett headset eller i andra hand en mygga, absolut inte en handhållen eller fastmonterad mikrofon. Det faktum att jag bryter på danska innebär att ljudet måste vara extra bra om alla ska kunna förstå. Det måste dessutom finnas minst fyra kvadratmeter (gärna mycket mera) för mig att röra mig på under föreläsningen. Ljud och bild måste vara av så pass bra kvalité att det framstår som professionellt. Om tekniken inte uppfyller mina krav kan det innebära att föreläsningen inte kommer att genomföras. Arrangören debiteras ändå fullt ut. Villkoren är tuffa av respekt för åhöraren. Föreläsningen ska helst bli en positiv upplevelse på alla plan om den ska medföra en positiv förändring. Arrangören får tillgång till fil motsvarande den som visas under föreläsningen i efterhand och i elektronisk form och får sprida den elektronisk till publiken. Beställaren/arrangören skickar adress till föreläsningen i god tid, liksom fakturaadress. Beställare/arrangör utanför Sverige men inom EU måste skicka sitt VAT-nummer innan föreläsningen för att undvika att betala svensk moms. Avbokning från beställare/arrangör fram till två veckor innan avtalat datum innebär att endast transportutgifter för redan köpt resa som inte kan avbokas debiteras. Avbokning senare än två veckor innan avtalat datum innebär förhandling om debitering. Bo Hejlskov Elvén AB har inte rätt till avbokning, men kan såklart tvingas ställa in på grund av sjukdom, force majeure, förseningar eller inställda flyg eller tåg. I så fall erbjuds arrangören ny tid så fort som möjligt. Bo Hejlskov Elvén AB har dock inget ekonomiskt ansvar för inställd föreläsning oavsett orsak. Avtal om handledning och verksamhetsstöd bokas likaledes skriftligt via mail, bo@hejlskov.se. Bo arbetar enbart på vardagar.

Priser

Heldagsföreläsning, 9-15:30 i Sverige kostar 2024 50.000 SEK + transport och eventuell övernattning. Dessutom tillkommer 25 % moms. Inom EU/ESS koster en heldag 5000 € + utgifter till övernattning och transport. Inom EU/ESS gäller omvänd skattskyldighet, vilket innebär att kunden betaler momsen enligt landets regler. Kunden måske därför uppge ett giltigt VAT-nummer Halvdagsföreläsning, upp till 3,5 timme, på förmiddag, eftermiddag eller kväll, kostar i Sverige 2024 30.000 SEK + transport, eventuell övernattning och moms. Inom EU/ESS är priset under 2024 3000 € + utgifter. Igen gäller omvänd skattskyldighet för moms. Kortare än en halvdag debiteras som halvdag. Konferensföreläsningar (där Bo deltar som en av flera föreläsare i breda konferenser, inte föreläsningar anordnade av ett eventbyrå eller liknande) måste avtalas i god tid genom att skriva till bo@hejlskov.se med Konferensföreläsningsförfrågan i ämnesraden. Pris för denna typ av uppdrag är flexibla och avtalas vid bokning. Transport är från Lomma i Skåne, och debiteras med 5 kr/km eller biljettpris.