April april?

April april?

Läste ett lite för tidigt aprilskämt. Det var skolministern, Anna Ekström, som under rubriken Nu är det slut på hoten mot lärare! (observera utropstecknet) beskrev att regeringen vill skriva in ett krav på elevers respekt mot lärare i läroplanen. Det måste vara ett aprilskämt. Alternativet är att vi har en enormt naiv skolminister eller en populistisk regering. För av artikeln framgår att regeringen på fullt allvar tror att en skrivning i läroplanen kan få den effekten. Om det är så pass enkelt tycker jag att vi kan få bort våldsbrott i hela samhället på en gång. Det är väl bara att förbjuda det med? Nej vänta, det var ju redan förbjudet. Men våldet är kvar.

Det mest skrämmande med Anna Ekströms debattartikel är tyvärr inte naiviteten. Det är det vidare innehållet. Regeringen vill dessutom utöka lärares befogenheter. Hon skriver: ”Lärare ska känna att de har backning av hela samhället när de utför sitt arbete. Från såväl rektorer, skolhuvudmän, skolmyndigheter som politiken. De ska inte vara rädda för att göra sitt jobb eller ingripa mot elever när situationen kräver det.”

Låt oss för skojs skull lyfta detta uttalande in i andra sammanhang:

Undersköterskor inom äldrevården ska känna att de har backning av hela samhället när de utför sitt arbete. Från såväl chefer, huvudmän, myndigheter som politiken. De ska inte vara rädda för att göra sitt jobb eller ingripa mot äldre när situationen kräver det.

Chefer ska känna att de har backning av hela samhället när de utför sitt arbete. Från såväl ägare, myndigheter som politiken. De ska inte vara rädda för att göra sitt jobb eller ingripa mot anställda när situationen kräver det.

Universitetslärare ska känna att de har backning av hela samhället när de utför sitt arbete. Från såväl rektorer, huvudmän, myndigheter som politiken. De ska inte vara rädda för att göra sitt jobb eller ingripa mot studenter när situationen kräver det.

Konstigt nog beskriver inte skolministern att barnkonventionen blir svensk lag i 2020. I den står det ingenting om elevers respekt mot lärare, men mycket om vuxnas respekt mot barn. För tyvärr behöver vi beskriva det behovet. Behovet av elevers respekt mot lärare däremot behöver vi inte beskriva. Varför? Respekt får myndighetspersoner när de förtjänar den. Båda skolministrar och lärare. Men FN har ansett det nödvändigt att tydliggöra att barn ska respekteras. Kanske för att vuxna har en tendens att glömma bort det. Vilket skolministern just visat oss exempel på. Det ska bli lättare att stänga av elever, och lärare ska inte vara rädda att ingripa. Det är inte vad skolan behöver. De nyckelord som gäller i resten av samhället, demokrati, medbestämmande, autonomistöd, delaktighet, lyser tyvärr med sin frånvaro i skolministerns debattartikel. Låt oss bara hoppas att detta inte är regeringens nya linje i hela samhället. Äldrevården, arbetsrätten och universiteten. Då är vi illa ute på riktigt.

]]>