Om mobiltelefoner i klassrummet

Om mobiltelefoner i klassrummet

  • Jag hade inte uppfattningen att det var vanligt att eleverna lämnade ifrån sig telefonerna.
  • Det är inte lagligt att kräva att eleverna lämnar ifrån sig mobiltelefonen.
  • Personligen skulle jag inte lämna ifrån mig min telefon
  • Så jag frågade in till vad problemet var. Det visade sig att vissa elever kunde titta på film en hel lektion ibland. Andra smsade eller facebookade på lektionstid. Så klassen hade diskuterat olika lösningar och kommit fram till att läraren kunde samla in telefonerna inför varje lektion. Fast i verkligheten fungerade det inte så bra. Några få elever försökte alltid att få behålla sin telefon och kunde diskutera detta en hel del. Fast som så ofta förr tycker jag att som är mest intressant är frågan. Skolan har ett problem. Vissa elever använder lektionstiden på att kolla på sin telefon. Det får vi såklart titta på och förhålla oss till. Fast jag kan tycka att frågan blir fel. Det är ingen fråga som hjälper personalen att handla. När jag gick i skolan på sjuttiotalet hände det ibland att jag hade svårt att fokusera på undervisningen. Jag kunde då sitta och titta ut genom fönstret, eller prata med min bänkgranne. Ibland ritade jag mönster i skrivhäftet. Man hade kunnat kräva att jag skulle lämna skrivhäftet så att jag bättre kunde koncentrera mig. Fast det gjorde man inte. Om man har en elev som hellre tittar på film än deltar i undervisningen är det min tydliga överbevisning att undervisningen inte är lika rolig som filmen. Eller lika begriplig. Fast eftersom det är skolans ansvar att se till att eleven lär sig måste vi ju se till att undervisningen är bättre än att se film. Att då samla in mobiltelefoner kan vara ett sätt att försöka slippa ändra sin undervisning. Elever som då är tvungna att titta ut genom fönstret istället för att leka med sina telefoner vill såklart inte lämna ifrån sig telefonen. Och då får vi ett problem. Vi får inte ta elevernas telefoner. Det är deras rätt att ha sina telefoner. Men vi får säga att de inte får använda telefonerna på lektionstid. Men om de ändå gör det får vi inte ta telefonen ifrån dem iallafall. För det finns en grundläggande regel i skolan: Eleverna behöver inte göra som lärarna säger. Men läraren har ansvar för elevernas inlärning. Hur går det ihop? Ganska enkelt. Lärarna måste hitta sätt att få eleverna att göra som de säger. Inte med hot eller straff (det funkar inte tillräckligt bra) utan genom att göra undervisningen begriplig och meningsfull. När en elev väljer att titta på film istället för att delta i undervisningen är undervisningen ganska enkelt inte tillräckligt meningsfull. När det är sagt innebär det ju inte att eleven ska lämnas att titta på film. Händer det måste läraren genast ändra arbetet så att eleven lägger ifrån sig telefonen och börjar delta. Precis på samma sätt som min lärare borde lagt om undervisningen när jag tittade ut genom fönstret. Så svaret på frågan blev ganska enkelt: Om eleven gärna vill lämna ifrån sig telefonen är det en ok metod. Vill eleven inte måste vi göra undervisningen tillräckligt intressant, närvarande och begriplig, så att eleven hellre deltar än tittar på telefonen. Men vi diskuterar inte i tio minuter av varje lektion för att få telefonen. Och vi avbryter filmtittande när vi ser det.]]>