Om Sydsvenskans desinformation

Om Sydsvenskans desinformation

Jag läste en artikel i Sydsvenskan i dag. Artikeln handlar om elever som får skadestånd efter fysisk hantering av lärare. Artikeln innehåller dock några direkta felaktigheter och missförstånd, vilket såklart är pinsamt för en så pass ansedd tidning.

Så jag mailade journalisten denna mail:

Hej!

Läste din artikel i dagens tidning. Och jag måste reagera på ett allvarligt fel i artikeln. Du upprepar flera gångar att lärare handlat korrekt därför att de inte varnats av lärarnas ansvarsnämnd. Det är tyvärr ett felaktigt antagande. Lärarnas ansvarsnämnd hanterar legitimationsfrågor, precis som HSAN gör för sjukvården. De förhåller sig inte om ett beteende är korrekt. 

Det är jättesvårt att bli av med sin legitimation. Antingen måste man våldta en patient eller elev, eller också måste man visa på upprepad oskicklighet. Ett enstaka fall av oskicklighet räcker inte. Precis som du citerar ordförande i ansvarsnämnden uttala. Det handlar om att skydda legitimerad personal eftersom ett återkallande är ett väldigt våldsamt straff. 
Patienter i sjukvården får hela tiden skadestånd trots att läkare inte varnas. För fel begås, men vi lägger ansvar på huvudmannen, som ska se till att personalen inte hamnar i situationer där de gör fel. Just det tänket har minskat fel i sjukvården på ett jättebra sätt. Vi hänger inte läkaren som gör fel, vi ser till att felet inte upprepas genom ändring av rutiner eller metoder. Skolans legitimationssystem är uppbyggd med sjukvårdens som förlaga. 

Det innebär att artikelns utgångspunkt är direkt felaktigt. Att sedan den felaktiga poängen upprepas flera gångar i artikeln gör det inte bättre. 

Artikeln framstår som en politisk inlaga och inte en nyhetsartikel. Det är ytterst problematiskt. Det finns i samhället de som vill begränsa BEOs möjlighet att utdöma skadestånd. Det skulle vara en begränsning av den liberala demokratin, som bygger på majoritetens makt och minoritetens skydd via samhällsinstitutioner. BEO är just en sådan institution. Att HDSydsvenskan stödjer detta dold i en nyhetsartikel är såklart problematiskt. 

Vänliga hälsningar

Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog.