Bo Hejlskov Elvén

Downloads

På denna sida hittar du filer från aktuella föreläsningar samt andra material, inklusive studiematerial kring vissa av mina böcker, maller för handlingsplaner, checklister och artiklar om lågaffektiva strategier. Du r även referenslistan till mina föreläsningar.

Aktuella föreläsningsfiler

Lågaffektivt bemötande

Self control and challenging behaviour

Autonomistøttende pædagogik

Rīkojies, izvērtē, maini. Riga 5 mars 2020

An ethics-based model for choice of use of autonomy limitations (such as clinical holding) in somatic care of children. Paper presented at the conference IAEE6, Stellenbosch, South Africa, October 4, 2018

An Adaptation of the Stress Vulnerability Model in Autism. Paper presented at the conference Meeting of Minds 2, Herning, Denmark on february 9, 2007

Arbetsmaterial

Studiematerial (på danska) till boken Adfærdsproblemer i skolen

Checklista vid pedagogik eller vård enligt lågaffektiva principer

Studiematerial kring boken Problemskapande beteende, 8 gruppträffar

Verktyg för att arbeta med PERMA-modellen Plan for beteendehantering

Pedagogisk status och handlingsplan

Registreringsschema för skolan

Övrigt

Referenslista (på danska) till boken Adfærdsproblemer i skolen

Yttrande om fysiskt fasthållande av personer med autism. På svenska. Att användas fritt. På dansk. Brug den som i vil.

Yttrande om väktare i vård, omsorg och skola.

Referenser i urval, lågaffektivt bemötande. Ska ses som en referenslista till Bo Hejlskov Elvéns föreläsningar. Bendixen, Esbensen et al. (2005).

Magtanvendelse i Folkeskolen. Center for ligebehandling af handicappede og Børnerådet i samarbejde med Undervisningsministeriet, 2005. Ladda ner