Bo Hejlskov Elvén

Om & kontakt

Bo Hejlskov Elvén är leg psykolog, cand. psych. från Köpenhamns Universitet, föreläsare, författare och handledare. Bo har svensk (leg. psykolog), dansk (autoriseret psykolog) och europeisk (lic. EuroPsy psychologist) psykologlegitimation.

Företaget Bo Hejlskov Elvén AB, SE-nummer 556865-5228, innehar F-skattebevis. Företaget innehåller även Lågaffektiva Bokhandeln och Lågaffektiva Förlaget.

Bo är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna, Sveriges Neuropsykologers Förening, Svenska Författareförbundet och i nätverket Lågaffektiva psykologer samt sitter i Psykologförbundets etikråd.

Klimat- och miljöprofil: Företaget Bo Hejlskov Elvén AB äger möbler, några datorer, en telefon, ett par paddor, en skrivare, en kaffemaskin och en elbil. All el som används i verksamheten kommer från vind- och vattenkraft. På samma sätt är alla transporter antingen med elbil som drivs på el från vind- eller vattenkraft eller offentlig transport som klimatkompenseras fullt ut. Klimatkompensationen är genom utbyggnad av solkraft. Flyg som transportform undviks in i det längsta.
Sopor på kontoret sorteras i 10 olika kategorier och lämnas i kontorets hyresvärds återvinningsrum.

Hemsidans fotos är tagna av Madeleine Tersch och såklart copyrightade.

Kontakt

Bo Hejlskov Elvén
Leg. psykolog / autoriseret psykolog / lic. EuroPsy psychologist

Södra Förstadsgatan 24
211 43 Malmö
Sverige

Allmän kontakt: bo@hejlskov.se, bokningar: booking@hejlskov.se (se bokningssidan för hur du gör).
Tel 070-6525113

Mail fungerar bäst, eftersom telefonen är avstängt under föreläsningar och handledning. Bo får dock väldigt många mails och kan inte svara på alla. Ni är välkomna att ta kontakt för intervjuer och bokning.

Bo har tidigare svarat på mail med frågor från privatpersoner och verksamheter kring beteendeproblem eller pedagogik. Han har tyvärr fått sluta med det på grund av att antalet frågor blivit så stort att han inte hinner svara. Journalister får såklart gärna höra av sig.

Samarbetspartners

Bo rekommenderar följande personer och företag som arbetar på samma grund:

Sverige:

 • Psykolog Annica Kosner i Kalmar. Utredningar och handledning kring problemskapande beteende. Annica föreläser även om lågaffektivt bemötande och etik.
 • Psykolog Tina Emet, Orsa. Handledning i lågaffektivt bemötande, kring np samt utredningar. Tina erbjuder bland annat implementeringslösningar för HVB-hem med utbildning och handledning.
 • Psykolog Maria Bühler, Kogita, Stockholm. Utredningar och handledning, primärt med fokus på barn. Maria jobbar primärt mot skola och mot familjer,
 • Psykolog Barry Karlsson i Uppsala. Utredning och handledning, särskilt fokus på LSS.
 • Psykolog Christian Bergbom i Linköping. Handledning med fokus på autism och lågaffektivt bemötande.
 • Psykolog Stina Hindström, Göteborg. Handledning i lågaffektivt bemötande
 • Psykolog Axel Havelius och socionom Mahina Havelius, Malmö. Handledning i lågaffektiv metod.
 • Psykolog Terese Österholm, Värnamo. Handledning i låg-affektivt bemötande till föräldrar, skola och LSS.
 • Psykologerna Erik Rova och Anton Sjögren, Umeå. Utbildning och handledning kring problembeteende. Erik og Anton har särskilt kompetens kring HVB och skola.
 • Psykolog Helene Skoglund i Norrköping. Handledning och utbildning kring problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande.
 • Psykolog David Edfelt i Stockholm. Handledning och utbildning, särskilt kompetens kring förskolan och skolan.
 • Specialpedagog Annelie Karlsson i Göteborg. Handledning och utbildning, särskilt kompetens kring npf i skolan.
 • Socialpedagog Jeanette Johansson-Ånmark,  Lund. Handledning och utbildning i lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
 • Verksamhetspedagog Jennie Linde, Göteborg. Handledning och utbildning i lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik med fokus på LSS och HVB.
 • Autismpedagog Anna Sjölund, Stockholm. Handledning, utbildning och konsultation kring autism.
 • Sjuksköterska Agneta Björck. Handledning och utbildning inom beroendevård, psykiatri, kriminalvård, socialtjänst, ungdomsvård och LSS. Särskild fokus på beroendefrågor i kombination med funktionsnedsättningar.
 • Beier Psykiatri. Henning Beier är både barn- och vuxenpsykiter och har stor erfarenhet med np. Henning kan ta uppdrag i både Sverige och Danmark.

Danmark:

Övriga länder: