Om att ta ut de andra barnen

  • Ta ut de andra eleverna själv och sedan återvända till klassrummet.
  • Se till att eleverna går ut för egen maskin snabbt. det kan vi träna som vi tränar brandutrymning, med återsamlingsplats och allt.
  • Få en kollega att ta ut de andra eleverna, eller in i sin egen klass, medan man själv är klar hos eleven som kastar med möbler.
  • Det är principen som är viktig. Elever ska inte utsättas för den ångest det innebär att en elev kastar runt med möbler och kan träffa dem. Inte heller den ångest det innebär att se en vuxen de litar på brotta ner en klasskompis. Det är sådana situationer som kan ge mardrömmar och sömnbesvär. Det måste vi undvika. Uppgiften blir att hitta ett sätt vi kan undvika det på. Det finns troligen hundra olika variationer på de ovanstående metoder. Vissa kräver samarbete mellan lärare i intilliggande klassrum. Vissa kräver kreativitet och rutiner i samspel. Men det är klart att det går. Alternativen är ganska enkelt för dåliga.]]>