Om evidensbaserade bilreparationer

Om evidensbaserade bilreparationer

gränssättning, ART, rePULSE och teckenekonomi) och sedan faktiskt polisanmält brukaren/eleven för misshandel. Det är såklart inte OK. Att en metod är evidensbaserad innebär tyvärr inte att den fungerar i alla sammanhang och med alla olika människor vi kan träffa på i psykiatri och omsorg. Men det är ändå alltid personalens ansvar att det går bra. Därför kan vi i min värld aldrig polisanmäla en person vi arbetar med. För vi jobbar i en bilverkstad!]]>