Om P i PERMA

Om P i PERMA

Det är inte så svårt att förstå vad som menas med positiva emotioner. Det är främst glädje och lycka. Ibland lägger man nyfikenhet och intresse med i högen.
Mycket av forskningen i positiv psykologi kretsar kring värdet av positiva emotioner för att må bra. Det har till exempel visat sig att positiva emotioner smittar människor emellan, och att positiva emotioner påverkar den som har dem mera än negativa tankar. Så positiva emotioner är en viktig faktor om man ska undvika att bli deprimerad.
Fast det är inte så enkelt att få positiva emotioner på kommando. I positiva psykologin har man ofta fokuserat på vilka tankar man ska tänka för att känna positiva emotioner. Just den delen har jag alltid tyckt dels var självklar, dels ganska meningslös. De som verkligen behöver känna positiva emotioner kan sällan skapa dem själva. Det blir lätt så att man lämnar ansvar för att inte bli deprimerad till den som håller på att bli det.
Fast i Dublin såg jag hur man kan jobba aktivt för att skapa positiva emotioner. De unga psykologerna jobbar aktivt på att få de personer de jobbade med att skratta varje dag. Minst ett bra skratt om dagen är minimum, och antalet skratt per dag beror på vem personen är. Vissa fixar inte för mycket skratt (det kan vara så om man har svårigheter med affektregleringen), så de ska inte skratta lika mycket som de som klarar av mera.
Och kanske det mest intressanta: En person med tydliga symptom på ptsd (posttraumatisk stressyndrom), med flashbacks av övergrepp, har fått en portabel dvd-spelare. Den använder hen till att se på Benny Hill när hen har svårt att hålla borta minnesbilderna från övergreppen. På det viset byts de hemska filmer i huvudet ut med Benny Hill, som hen skrattat jättemycket åt hela livet. Helt underbar psykologisk intervention!
Många människor med särskilda behov har inte så mycket glädje i livet. De kanske knappt har överskott till att få dagen att gå. Så vi måste skapa glädje i deras liv. Det kan vara bra att dokumentera både glädje och andra positiva emotioner hos de människor vi har ansvar för som föräldrar, pedagogisk personal eller omsorgspersonal. Ta reda på hur många gångar per dag vi ser en positiv emotion, och sätt sedan i gång att öka antalet. Ha gärna som mål att dubbla dem. För livet ska vara roligt. Och vi måste s till att dokumentera så att vi kan säkra att det händer.