Om R i PERMA

Om R i PERMA

R står för relationer. Eller egentligen för positiva relationer. För det är tyvärr inte alla relationer som är bra. Vi kan ha komplicerade relationer (som en del verkar ha med sina föräldrar), neutrala relationer (som när man känner någon, men de betyder inte så mycket för en) och relationer som av olika orsaker är positiva och viktiga för en. Jag har några relationer med människor jag haft i många år som jag ser som viktiga för mig även om vi inte träffas varje år. Men de har betytt väldigt mycket för mig vid viktiga milstolpar i mitt liv. Bara det att de finns ger mig en positiv känsla och en gnutta livskvalité.
Sedan har jag min familj, mina syskon med familjer, mina barn och bonusbarn (och deras partners), barnbarn och inte minst min underbara hustru, utan vilka mitt liv skulle vara mycket sämre än det är det är nu. Men jag har också kompisar som jag inte känt så länge men som hjälper till att göra mitt liv gott att leva.
Sedan har jag förstått att jag också är viktig för många människor. En del träffar jag inte så ofta, men när vi träffas verkar det som om de känner mig bättre än jag känner dem. Det brukar bero på att de läst mina böcker och varit på mina föreläsningar och upplever att det jag säger har hjälpt dem med sina barn eller i jobbet. Vi har fått någon sägs positiv relation även om jag inte alltid förstår vilken roll jag spelat i deras liv.
Min söta hustru har samma upplevelse. Hon träffar ibland kvinnor som blir jätteglada när de träffar henne men som hon inte känner igen. Hon är barnmorska och har oftast förlöst dem. Det var en jätteviktig upplevelse i deras liv, kanske den viktigaste. Men för min söta hustru var det bara en dag på jobbet. Och kvinnor ser annorlunda ut i deras vanliga jag än när de håller på att föda barn, så det kan vara svårt att känna igen dem. Men för dem är det en jättebra upplevelse att träffa på en person som är en oerhört viktig relation i deras liv.
En del har liknande relationer med deras frisör. Det är en person som kommer in i ens livsvärld och påverkar den ganska mycket. Dessutom pratar man om sina liv medan man klipper sig. En del människor kan sakna sin frisör rätt mycket om hen flyttar till en annan stad, och sedan kan det vara svårt att hitta en ny som kan ta hens plats på ett lika bra sätt.
Att positiva relationer är viktiga för vårt välbefinnande är inte kontroversiellt. Det ses som en självklarhet i alla psykologiska teorier. Men där en del teorier fokuserar på de långsiktiga konsekvenser av vissa nära relationer fokuserar vi i den positiva psykologin primärt på vad positiva relationer betyder för livskvalitén här och nu. Att känna sig älskat. Att känna att man spelar en positiv roll i andras liv. Att ha någon man kan lita på och förlita sig på när det blir svårt. Och ibland bara att ha någon man skulle kunna förlita sig på om det skulle bli nödvändigt.
Att använda positiva relationer i arbetet med personer med funktionsnedsättningar innebär bland annat att kartlägga personens relationer. En del är familj. De kan vara enbart positiva eller kanske något komplicerade. En del är personal. De kan vara primärt positiva, men personal ställer också krav, så de kan vara lite svåra för personalen själv att bedöma. Och relationerna kan vara vardagsrelationerna som damen i kassan på Ica man hälsar på, vaktmästaren, grannen och människor i lokalsamhället man träffar på på gatan. Människor som inte ställer krav och där relationen kanske är tunn, men okomplicerat. Precis som en del av oss har det med frisören.
När vi väl kartlagt personens relationer kan det vara bra att se till att hen träffar en person varje dag som hen har en okomplicerat och bra relation med.
Men det finns en annan aspekt också: Vi som personal eller föräldrar måste också förstå att vi spelar en stor roll i personens liv och ta vårt relationsansvar på allvar. Vi måste se till att relationen är positiv. Det innebär att vi måste kravanpassa, att vi måste låta bli att skälla ut, tillrättavisa och gränssätta utan jobba med bra strukturer och bra bemötande. Vi kanske till och med är de viktigaste relationer personen har. Det är ett stort ansvar.