Om våld mot barn med funktionsnedsättningar

Om våld mot barn med funktionsnedsättningar

Jag föll över en helt färsk studie i dag. En internationell forskargrupp har gjort en översiktsartikel och meta-analys av studier av våld mot barn. Deras fokus är våld mot barn med funktionsnedsättningar. Du kan läsa en artikel kring den med intervjun av forskarna här och sammanfattningen av studien här

Det är ganska skrämmande läsning. De hittade 98 studier som tittat på kust det i olika delar av världen. 31,7 % av alla barn med funktionsnedsättningar hade utsatts för våld. Drygt dubbelt så stor andel som hos barn utan funktionsnedsättning. Barn med npf utsattes i betydligt högre grad än barn med fysiska funktionsnedsättningar. Barn i länder med låg till medel ekonomiskt välstånd utsattes mer än barn i länder med västeuropeisk ekonomisk standard.

Fast det mest skrämmande är att det gäller våld i olika former. Våld från föräldrar.Våld från jämnåriga vid mobbning. Våld från personal, likt vad vi i Sverige sett inom SiS. Så vi kanske behöver se överrepresentationen av barn med npf i våldet inom SiS i en större sammanhang. För jag är övertygat om att vi kan bättre än så här.