Om A i PERMA

A står för accomplishment, att uppnå något. I vanliga människors liv är det en oerhört viktig faktor för att må bra. Det kan vara en av orsakerna till att människor som inte själva valt sina liv utan bara hängt med ofta har låg livskvalité och många fysiska och psykiska hälsoproblem. …

Om M i PERMA

M står för mening. I den positiva psykologin kan det vara så stort som meningen med livet. Till exempel har det visats i forskning att det att ha en religion är en positiv faktor i förhållande till livskvalité och hälsa, både psykisk och fysisk. I mitt liv har mening i …

Om R i PERMA

R står för relationer. Eller egentligen för positiva relationer. För det är tyvärr inte alla relationer som är bra. Vi kan ha komplicerade relationer (som en del verkar ha med sina föräldrar), neutrala relationer (som när man känner någon, men de betyder inte så mycket för en) och relationer som …

Om E i PERMA

E-et i PERMA-modellen står för engagemang. Det är upplevelsen av att vara fokuserat på något, kanske till och med av Flow. Vi har alla varit med om situationer där vi arbetar med andra om att uppnå något, ibland så enkelt som att flytta. Om vi släpar oss fram och tycker att …

Om P i PERMA

Det är inte så svårt att förstå vad som menas med positiva emotioner. Det är främst glädje och lycka. Ibland lägger man nyfikenhet och intresse med i högen. Mycket av forskningen i positiv psykologi kretsar kring värdet av positiva emotioner för att må bra. Det har till exempel visat sig …

Om den hårda, den mjuka och den pedagogiska verksamheten

Jag såg Uppdrag granskning om Ersta flickhem i går. Jag kan egentligen inte uttala mig om Ersta flickhem, bara om det som företrädarna för flickhemmet själva uttalar i programmet. Men är det dokumentäran beskrev sant finns det klart oegentligheter och troligen lite för långt mellan ansvarig ledning och personal på golvet. Och …

Om väktare i skola, vård och omsorg

Vid ett flertal tillfällen har jag träffat på att man av arbetsmiljöhänsyn har placerat en väktare i ett LSS-boende, ett äldreboende eller en skola. Ofta har det föregåtts av att ett skyddsombud har påtalat arbetsmiljöproblem relaterade till en person med funktionsnedsättningars beteende. Insatsen är ett uttryck för vad man kan …