Om socialt tvang (på dansk)

Når det gælder autismespektret er der en bred enighed både i forskning og behandling at de grundlæggende vanskeligheder har en genetisk baggrund. Dels tales der om arvelighed for de karaktertræk vi kalder autismesymptomer, dels er der en mængde ny forskning som handler om genetiske markører uden arvelighed, men som er …

Om magtanvendelser i pædagogisk arbejde

I foråret 2014 har jeg deltaget i en debat om magtanvendelser i tidsskriftet Socialpædagogen. Årsagen var en artikel jeg faldt over på nettet, hvor en forstander på et opholdssted, Porten, udtalte sig om magtanvendelser. Han udtalte, at han ville fortsætte at lave ulovlige magtanvendelser når han syntes det var nødvendigt. …

Om Benny Lihme og dømmekraften

I Politiken lørdag den 14/9 2013 var der et interview med den efterhånden legendariske debattør og redaktør af tidsskriftet Social Kritik, Benny Lihme. Han har i en menneskealder engageret sig kraftigt i spørgsmål som anbringelser af socialt truede unge, relationsskabende pædagogik og ikke mindst et kritisk blik på velfærdssamfundets måde …